Header foto Header foto Header foto Header foto Header foto

Nederlands   |    Français

Inspectieputten

Toegangsput = verticaal waterdichte constructie bestemd om buisleidingen aan te sluiten, van richting of hoogte te veranderen en om personeel en/of werktuigen toe te laten voor inspectie en onderhoud en om luchttoevoer en ventilatie mogelijk te maken.
De verbinding tussen de verschillende elementen gebeurt door middel van een rubberring-verbinding.


De standaard-inspectieputten van Tubobel bieden in de meeste situaties een zeer bevredigende oplossing.
Voor uw bijzondere eisen maakt Tubobel speciale constructies op maat.

Opbouw van een inspectieput

 

© 2014 - 2021  All web projects