Header foto Header foto Header foto Header foto Header foto

Nederlands   |    Français

Producten

Het uitgangspunt is dat een rioleringssysteem over zijn totale lengte en in zijn volledige omvang geprefabriceerd wordt. Bij die prefabricatie gaat het niet alleen om eenvoudige rioleringsbuizen en inspectieputten, maar ook om grotere collectoren en complexe constructies in gewapend beton die voorheen omwille van hun omvang meestal ter plaatse werden geconstrueerd zoals pompgemalen, verzamelbekkens en zuiveringsstations.

Tubobel biedt een totaal prefabpakket van ontwerp en studie tot fabricatie, kwaliteitscontrole en levering. Complexe hoekputten, valkamers, overstortputten, verzamelputten, pomputten, uitstroomconstructies, bezinkbekkens, stuwbakken, ed. worden kant en klaar op de bouwwerf geleverd.

De voordelen van dit gamma zijn :

  • Snelheid van uitvoering;
  • hoge beton- en verdichtingskwaliteit en daardoor betere weerstand tegen thermische,
    mechanische en chemische aantasting;
  • volledige waterdichtheid;
  • kwaliteitsbewaking tijdens productie;
  • controle vóór levering;
  • gunstige prijs.

 

© 2014 - 2021  All web projects